środa, 24 lipca 2024
Święto Państwowe
Biuletyn Informacji Publicznej Serwis 1bip.pl

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Lelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lelow.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10.

 

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych

 • 1 - Postrzegalność
  • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
   • 1.1.1 - Treść nietekstowa - Poziom A
  • 1.2 - Dostępność mediów zmiennych w czasie
   • 1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) - Poziom A
   • 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) - Poziom A
   • 1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) - Poziom A
   • 1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie) - Poziom AA
  • 1.3 - Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
   • 1.3.1 - Informacje i relacje - Poziom A
   • 1.3.2 - Zrozumiała kolejność - Poziom A
   • 1.3.3 - Właściwości zmysłowe - Poziom A
   • 1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym - Poziom AA
   • 1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości - Poziom AA
  • 1.4 - Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści
   • 1.4.1 - Użycie koloru - Poziom A
   • 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku - Poziom A
   • 1.4.3 - Kontrast (minimalny) - Poziom AA
   • 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu - Poziom AA
   • 1.4.5 - Tekst w postaci grafiki - Poziom AA
   • 1.4.10 - Zawijanie tekstu - Poziom AA
   • 1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem - Poziom AA
   • 1.4.12 - Odstępy w tekście - Poziom AA
   • 1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa - Poziom AA
 • 2 - Funkcjonalność
  • 2.1 - Dostępność z klawiatury
   • 2.1.1 - Klawiatura - Poziom A
   • 2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę - Poziom A
   • 2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe - Poziom A
  • 2.2 - Wystarczająca ilość czasu
   • 2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu - Poziom A
   • 2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie - Poziom A
  • 2.3 - Ataki padaczki - Migotanie
   • 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu - Poziom A
  • 2.4 - Możliwość nawigacji
   • 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków - Poziom A
   • 2.4.2 - Tytuły stron - Poziom A
   • 2.4.3 - Kolejność fokusu - Poziom A
   • 2.4.4 - Cel linku (w kontekście) - Poziom A
   • 2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony - Poziom AA
   • 2.4.6 - Nagłówki i etykiety - Poziom AA
   • 2.4.7 - Widoczny fokus - Poziom AA
  • 2.5 - Sposoby wprowadzania danych
   • 2.5.1 - Gesty punktowe - Poziom A
   • 2.5.2 - Anulowanie kliknięcia - Poziom A
   • 2.5.3 - Etykieta w nazwie - Poziom A
   • 2.5.4 - Aktywowanie ruchem - Poziom A
 • 3 - Zrozumiałość
  • 3.1 - Możliwość odczytania
   • 3.1.1 - Język strony - Poziom A
   • 3.1.2 - Język części - Poziom AA
  • 3.2 - Przewidywalność
   • 3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem - Poziom A
   • 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych - Poziom A
   • 3.2.3 - Konsekwentna nawigacja - Poziom AA
   • 3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja - Poziom AA
  • 3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji
   • 3.3.1 - Identyfikacja błędu - Poziom A
   • 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje - Poziom A
   • 3.3.3 - Sugestie korekty błędów - Poziom AA
   • 3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) - Poziom AA
 • 4 - Kompatybilność
  • 4.1 - Kompatybilność
   • 4.1.1 - Parsowanie - Poziom A
   • 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość - Poziom A
   • 4.1.3 - Komunikaty o stanie - Poziom AA

 

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.
 • Część załączonych filmów może nie posiadać audiodeskrypcji lub tekstu alternatywnego.
 • Tabele w treści mogą nie posiadać nagłówków, opisów oraz identyfikatorów.

 

Powody wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Spełnione wymagania

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego efektu jąkania. Każdy z linków typu czytaj dalej, więcej itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

 

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707 (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).

 

Narzędzia wykorzystane przy badaniu dostępności strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Gminy w Lelowie, urzad@lelow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 35 500 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod tym adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie: Zalew w Testowie

  Zalew w Testowie

 • Zdjęcie: Festiwal w Testowie

  Festiwal w Testowie

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Testowie

  Drewniany młyn w Testowie

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Testowem

  Inscenizacja Bitwy pod Testowem

 • Zdjęcie: Rzeka Testowa

  Rzeka Testowa

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Ankieta na potrzeby rejestru zmian

Data zakończenia: 17.01.2024 08:06

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Formularz rekrutacyjny
Zamów rozmowę
Logo: Serwis 1bip.pl
Serwis 1bip.pl